Ontario Professional Featherweight Rankings

Updated Dec. 19, 2022

1. TJ Laramie (12-5) – Windsor

2. Teshay Gouthro (7-1) – St. Catharines

3. Tariq Ismail (6-1) – Toronto

4. Kyle Nelson (13-5) – Hamilton

5. Adrian Vilaca (8-3) – Toronto

6. Matthew DiMarcantonio (12-8) – Niagara

7. Vladimir Kazbekov (7-5) – Toronto

8. Terry Lemaire (5-3) – Timmins

9. Mateo Vogel (7-2) – Ottawa

10. Michael Imperato (10-5) – Toronto