Ontario Professional Featherweight Rankings

Updated Nov. 9, 2020

1. TJ Laramie (12-4) – Windsor

2. Kyle Nelson (13-4) – Hamilton

3. Tariq Ismail (6-1) – Toronto

4. Adrian Vilaca (8-3) – Toronto

5. Matthew DiMarcantonio (12-8) – Niagara

6. Tyler Wilson (6-3) – Kingston

7. Michael Imperato (9-4) – Toronto

8. Jeff Chan (4-1) – Ottawa

9. Mike McAloon (3-2) – Toronto

10. Terry Lemaire (4-2) – Timmins *(Next fight: Feb. 6)*